W przypadku spowiedzi, do której powinniśmy przestępować regularnie, w końcu nikt nie jest kryształowy, można mówić o konkretnych postanowieniach. Żal za grzechy jest bardzo ważnym aspektem podejmowania takiej spowiedzi, tym bardziej, jeżeli chodzi o szczere zadośćuczynienie. Kiedy przystępujemy do spowiedzi tylko dla zasady, bo inni też idą, bo wypada, bo tak jesteśmy nauczeni czy dlatego, że inni od nas tego oczekują, ale nie przeżywamy jej w sposób prawidłowy, to można ją uczynić za nieważną.2 Żal za grzechy jest tutaj bardzo ważnym aspektem, ponieważ to on decyduje tym, czy dany człowiek jest w stanie się zmienić, zrozumieć swój błąd, czy jest w stanie naprawić go. Oczywiście, każdy przychodzi do konfesjonału ze swoimi grzechami, wymieniając je nagminnie, bez jakiegoś widocznego żalu można nawet nie otrzymać rozgrzeszenia. Nie o to chodzi w spowiedzi. Spowiedź powinna być przeżywana w sercu. Żal za grzechy oraz mocne postanowienie poprawy stanowią bardzo ważny zakres spowiedzi nie tylko wielkanocnej.